Sananvapauden puolesta ry

Tiedote SVP:n foorumista

Sananvapauden puolesta ry:n foorumi on suljettu vähäisen käytön vuoksi.

© Sananvapauden puolesta ry, 2008–2013. Blue Ribbon © Electronic Frontier Foundation.
Sivuston sisältöä saa lainata ja levittää epäkaupallisesti.

Toimintaa tukee Säätöyhteisö B2 ry.